Zákaznícky servis

Pondelok – Piatok

od 8:30 – 15:00 hod.

info@mabell.sk

0902 242 225

Prevádzkovateľ internetového obchodu

www.mabell.sk

Lenka Tomengová

1.mája 909/22

981 01 Hnúšťa

Slovenská republika

Na uvedenej adrese sa nenachádza kamenná predajňa, zaoberáme sa iba internetovým predajom.

IČO: 52380017

DIČ: 1125565606

IČ DPH: SK1125565606

Platca DPH

Živnostenský list vydaný OU-RS-OZP-2019/010345-2

číslo živ. reg. 650-20506

Bankové spojenie:

Tatra banka

IBAN: SK29 1100 0000 0029 4107 0149

BIC/SWIFT: TATRSKBX

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Dolná 46

974 00 Banská Bystrica 1